בר-מגן, חומרים משפרי כפתות

article

פל-טק

מוצר המשפר את איכות הכפותית ואת מהירות תהליך הכיפתות במכון התערובת.

קרא עוד

 

המוצרים שלנו