מדיניות האיכות

תפיסת האיכות, מטרות האיכות ובטיחות המוצר של החברה


הנהלת החברה מייחסת חשיבות עליונה לאיכות המוצרים שהיא מספקת ללקוחות, עם מענה מקצועי מלא לדרישות הלקוח, ובמידת הצורך מתן פתרונות מיוחדים המותאמים ללקוח, וזאת תוך עמידה בדרישות והתקנות הרלבנטיות המחייבות בתחומי המזון והבריאות.
החברה משלבת את איכות המוצרים עם שרותי הדרכה ויעוץ ללקוחותיה בתחומי הזנה, מיכון והרכבי תערובות ולשם כך כלולים בצוות עובדיה אגרונומים, וטרינרים ורוקחים. ההנהלה מכירה שהשגת יעדי איכות מוגדרים ועמידה בציפיות הלקוחות הן חיוניות לקיום יתרון תחרותי ומשמשות כמנוף להגדלת היקף העסקים. מודעות זאת מנחה גם את פעילות השיווק של החברה. היעד האסטרטגי של החברה הוא להיות האיכותית ביותר בארץ, בטיב המוצר והשירות ובעיני הלקוחות, בתחום תוספי המזון לבעלי חיים (תרכיזי ויטמינים ומינרלים).
הנהלת החברה הקימה מערך ניהול איכות במגמה לתת מענה שיטתי ומבוקר לכל ציפיות האיכות והשרות של הלקוחות, הן לציפיות הישירות והן המשתמעות. מערך ניהול האיכות מלווה את הפעילות מול הלקוחות בכל השלבים, החל מהתקשרות ראשונה (הצעת מחיר או קבלת הזמנה), דרך כל שלבי מימוש המוצר, עד לקבלת אחריות לאחר המסירה ללקוח, תוך קשב לתפיסת הלקוחות את טיב המוצר והשירות, ולשביעות רצונם.

ניהול האיכות

למיסוד ותכנון שיטתי של עבודת החברה, גובשו מדריך איכות ונוהלי איכות, אשר תואמים את דרישות תקן ת"י 9001:2015 ISO לניהול איכות.
הנהלת החברה רואה בתחום בטיחות מוצריה ציר מרכזי לפעילותה. לצורך כך החליטה ההנהלה ליישם את עקרונות ה- HACCP לשם הגנה על בטיחות המשתמשים הסופיים במוצריה (בעלי חיים ובני אדם). ההנהלה מחויבת לממש את מדריך האיכות וליישם את נוהלי האיכות, לארגן את מערך מימוש המוצר בהתאם לנהלים אלה ולהשקיע את המשאבים הנדרשים בכוח אדם, בתשתיות ובסביבת עבודה כדי להבטיח את טיב המוצר ושביעות רצון הלקוחות, שלמען השגתם מכוונים הנהלים. ההנהלה מיישמת את הגישה התהליכית ואת שיטת "תכנן-עשה-בדוק-פעל" בפעילותה, הן ברמת הניהול הכללי והן ברמת התהליכים - ובכך מחויבת להפקת לקחים ולשיפור מתמיד בכל רמות הפעילות שיתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות ובטיחות המוצר.

מערכות הבטיחות שלנו

מערכת בטיחות המוצר במפעל נסקרת תקופתית על מנת לוודא את מידת העדכניות של המערכת, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות האיכות ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון.
מנכ"ל החברה מינה אחראי הבטחת איכות ובטיחות מוצר כנציג ההנהלה לניהול האיכות ובטיחות המוצר. המנכ"ל, ויחד אתו כל עובדי החברה, אחראים ליישום הדרישות המפורטות במדריך האיכות ובנוהלי האיכות.
ההנהלה מביאה לידיעת כלל העובדים את פרטי נוהלי האיכות והוראות האיכות הנוגעים לפעילותם ע"י הדרכה וע"י ריענון הידע והמודעות של העובדים. העובדים נדרשים לאחריות אישית לאיכות המוצר ע"י הפעלת בקרת איכות עצמית בתהליכים שהם מבצעים וזאת כדי להביא ללקוחותינו את המוצר הטוב והאיכותי ביותר שניתן. 

 


רמי ברגמן

מנכ"ל

רמי ברגמן - מנכ"ל ובעלים