פרסומים

-  הזנת יונקים לפי ממשק LifeStart והשפעתו על פרת החלב

    מאמר שפורסם במגזין משק הבקר והחלב (391)

 

ברונכימקס תכשיר למניעה וטיפול במחלות נשימה בעופות

   מאמר שפורסם במגזין משק העופות

 

-  יתרונות השימוש בערכות לצורך אבחון מהיר במשק

   מאמר שפורסם במגזין משק הבקר והחלב (384)