Stalosan F

article

תכשיר אבקי לחיטוי מבנים ומצעי גידול של בעלי חיים (רישום 1454)

פעיל כנגד מגוון רחב של גורמי מחלה כגון : חיידקים (כולל סלמונלה), וירוסים, פטריות, טפילים וזבובים.

לסרטון

 

 Stalosan F מהווה גורם חשוב באבטחת בטיחות ביולוגית במשקי גידול בעלי חיים, במשך כל מחזור הגידול, ע"י הורדת הנגיעות של גורמי מחלה,

שיפור המצב התברואתי והגדלת הריווחיות של העדר.

 

התוויה :  אבקה מוכנה לשימוש לחיטוי מבני משק ומצעי גידול של בקר וחזירים.  פעיל כנגד וירוסים, פטריות, טפילים וחיידקים כולל סלמונלה,

קמפילובקטר ג'ג'וני, סטפילוקוקוס אאורוס.  ברישיון השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מס' 1454.

 

מינןן :     יש לפזר 50 גרם למטר רבוע, אחת לשבוע.  במקרה של עומס מיקרוביאלי כבוה, ניתן להגדיל את תדירות השימוש ל 2-3 פעמים בשבוע.  

ניתן לפזר את התכשיר כאשר החיות נוכחות.

הוראות שימוש :  

 -  טפל בתאי ההמלטה קודם לאכלוס התא באמהות.

-  השתמש ב- Stalosan F כחומר מייבש / סופח רטיבות / מנטרל אמוניה / מנטרל גורמי מחלה.

-  פזר כמות גדולה יותר של החומר באזור מרבץ של חזירונים / עגלים / פרות.

-  במשרים של שלשולים, פזר ע"ג הצואה וזאת על מנת להפחית את הנגיעות בגורמי מחלה במשק.

-  ניתן לפיזור באופן ידני או באמצעות מפוחים / ממטרות אבקה או כל אמצעי אחר הנוח לפיזור 

הוראות אחסון :

יש לאחסן באריזה מקורית, במקום יבש, מוצל, נעול המיועד לאחסון תכשירים כימיים.

הרחק מהישג ידם של ילדים ואנשים אחרים שאינם מורשים להשתמש בתכשיר.

אריזה :  15 ק"ג

יצרן :    Vilofoss דנמרק

 

קרא עוד

 

 

DOWNLOAD_PDF