Udder Check

בקר

article

ערכה לזיהוי דלקת עטין, מדגימת חלב, כבר בשלב התת קליני.

תוצאה תוך 2 דקות.

הערכה מאפשרת זיהוי מוקדם של דלקת עטין, עוד לפני העלייה בכמות התאים הסומטיים בחלב וזאת באמצעות הערכה כמותית של (LDH- (Lactate Dehydrogenase

יצרן: Porta Check, ארה"ב

 

הוראות ביצוע הבדיקה