Porta BHB

בקר

article

ערכה לזיהוי קטוזיס מדגימת חלב

תוצאה תוך דקה.

זיהוי קטוזיס בשלב מאוד מוקדם באמצעות זיהוי נוכחות של BHB (בטא הידרוקסי-בוטיראט) בריכוז של 0-500μmol/L בדגימת חלב. 

   
יצרן: Porta Check, ארה"ב

 

הוראות ביצוע הבדיקה