BoviPreg

בקר

article

ערכה לזיהוי הריון בפרות, מיום 30 להזרעה, באמצעות דגימת דם.

תוצאות תוך 10 דקות.

 

הערכה מזהה נוכחות PAG (חלבון עוברי) בדם מלא ובסרום, דבר המעיד על הריון

 (94% דיוק מיום 30 להזרעה. 99% דיוק מיום 40 להזרעה).

 

יצרן: Fassisi GMBH, גרמניה

הוראות לביצוע הבדיקה