Bovine IgG

בקר

article

ערכה לבדיקה מהירה של רמת נוגדני IgG. לשימוש 24-48 שעות אחרי ההמלטה.

תוצאה תוך 5 דקות.

הערכה מסייעת להערכת יעילות המעבר הפסיבי של הנוגדנים האימהיים לעגל במהירות, בדגימת דם מלא או סרום. 

 

יצרן: Fassisi GMBH, גרמניה

הוראות לביצוע הבדיקה